Συμμετοχή της Ένωσης στο Κοινωνικό Hackathon

Παρευρεθήκαμε ως συμμετέχοντες στο Social Hackathon στα Ιωάννινα που διοργάνωσε o φορέας Innovation Paths εκ μέρους της ερευνητικής DAISSy Research Group of Hellenic Open University στo πλαίσιo του Eυρωπαϊκού έργου REInSER. Το έργο αποσκοπεί στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη προσφύγων από διαφορετικές χώρες στην τοπική κοινωνία, μέσα από το μονοπάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η Elena […]