Συνδιαμορφώνουμε μια αξιοβίωτη κοινωνία

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί, κοινότητες, ερευνητικοί φορείς και πολίτες συνεργαζόμαστε για να διευρύνουμε το οικοσύστημα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας στην Ήπειρο. 

Teamwork at office

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μελών & ανρωπινου δυναμικού

Πρόσφατες αγγελίες

Σύντομα οι πρώτες μας αγγελίες...

Γίνετε μέλος της Ένωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε να ενταχθεί και η δική σας ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ένωση ΚΟΙΝΟ Κ.ΑΛ.Ο

Η ένωση