Συνδιαμορφώνουμε μια αξιοβίωτη κοινωνία

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί, κοινότητες, ερευνητικοί φορείς και πολίτες συνεργαζόμαστε για να διευρύνουμε το οικοσύστημα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας στην Ήπειρο. 

Teamwork at office

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μελών & ανρωπινου δυναμικού

Πρόσφατες αγγελίες

Σύντομα οι πρώτες μας αγγελίες...